Mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 7:30Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

Vítonice znak

Popis

V modrém štítě červený hrot se zlatým patriarši křížem. Hrot je provázen vpravo zlatou osmihrotou hvězdou a vlevo stříbrnou lilií.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

 

Původ

Tvar znaku farnosti vychází z obecního znaku Vítonic.

Na červeném poli je zlatý patriarši kříž, který je převzatý z obecního znaku a odkazuje na patrony farního kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Modré pole se zlatou hvězdou je rodovým znakem hraběcího rodu ze Šternberka, kteří byli prvními známými pány Vítonic.

Modré pole a stříbrná lilie odkazuje na Pannu Marii, protože obec Vítonice leží v blízkosti nejvýznamnějšího a největšího mariánského poutního místa na Moravě – Svatého Hostýna.