Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 17:30
Vítonice: neděle v 10:45
Rusava: neděle v 11:30
Chvalčov : pátek v 16:00

≡▼

Přihlásit se

 

Čtvrtek 14.12. - sv. Jan od Kříže

16:00 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 17.12. - 3. neděle adventní (sbírka na potřeby farnosti)

Příležitost přistoupit ke svaté zpovědi před vánočními svátky od 10 hodin.

10:45 hodin: Za + Marii Šimonovu, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Čtvrtek 21.12. - sv. Petr Kanisius

16:00 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 24.12. - 4. neděle adventní

10:45 hodin: Na úmysl dárce

 

Pondělí 25.12. - Narození Páně

10:45 hodin: Za spásu duší nejbližších zemřelých Adolfa, Jindřicha a Františku Dostálovy, Marii Malířovu a za Roberta, Marii a Tomáše Hansovy

 

Neděle 31.12. - Svaté Rodiny

10:45 hodin: Na poděkování za uplynulý rok

 

Pondělí 1.1.2018 - Nový Rok, Matky Boží, Panny Marie

10:45 hodin: Za + Marii Šimonovu, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Neděle 7.1. - Křtu Páně

10:45 hodin: Na úmysl dárce