Nejbližší mše svaté: Po dobu platnosti vládního nařízení jsou veřejné mše svaté zrušeny.

 

Vážení a milí farníci.

Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozdravili.

Chtěli bychom Vás ujistit o našich modlitbách za Vás a celou farnost. Na samém začátku chceme podotknout, že jsme Vám rádi sloužili. Dnes se nacházíme v situaci, kdy se běh naší země zcela pozměnil. Jako věřící máme jít příkladem. Kněží mají ještě závazek poslušnosti svým představeným.

Poprvé za mnoho staletí bude také papež slavit velikonoce bez účasti věřících.

Dle rozhodnutí našeho otce arcibiskupa Jana jsme museli omezit chod našich farností.

Mše svaté:

Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je pro všechny věřící udělen dispens (prominutí) od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy.

Otevřená předsíň bystřického kostela:

Každý den je otevřena předsíň našeho bystřického kostela k modlitbě a také k vyzvednutí tiskovin od 8 do 17 hodin.

Velikonoční svátky:

S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuje pan arcibiskup až do odvolání sloužení všech mší svatých, tedy i velikonočních svátků bez účasti věřících.

Požehnané kočičky – bude možné si vzít během Svatého týdne v předsíni bystřického kostela.

Bílá sobota – od 9 hodin do 17 hodin je možné navštívit kostel v Bystřici pod Hostýnem k soukromé modlitbě. Je zapotřebí dodržovat bezpečností opatření a vzdálenost mezi druhými. Ve Vítonicích bude kostel otevřen od 15 do 18 hodin.

Svatá zpověď:

Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.

Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (přesunutá velikonoční zpověď).

Svátost smíření je možno poskytnout za přísných podmínek jen těm, kteří mají vážný důvod k přijetí svátosti smíření. Také jsme ochotni navštívit a posloužit našim umírajícím. Ozvěte se telefonicky (603 459 921, 732 410 908).

Svaté přijímání – jen duchovně:

Svaté přijímání Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.

Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme.

Prosíme všechny o trpělivost a pochopení.

Prosíme o vysvětlení této situace těm, ve kterých tato nařízení vyvolávají nepochopení a zlost.

Velmi nás mrzí, že nemůžeme sloužit obvyklým způsobem.

Jakmile to bude možné, jsme ochotni Vám kdykoli posloužit udělováním svátostí.

                                                                                     P. Jan a P. Michal

velprani

POZOR2 

Úmysly mší svatých, které budou soukromě odslouženy (pro nařízení státu) v týdnu:

9. 3. – 15.3.2020

-  Za + Bohuslavu Vymazalovu, Martu Pechovu, manžela a duše v očistci

16.3. – 22.3.2020

- Za + Josefa Heryána, rodiče, sourozence, rodiče Kmentovy,

   zetě Karla a živou rodinu

23.3. – 29.3.2020

-  Za Anežku a Vladimíra Vaňkovy, syna, živou a + rodinu

30.3. – 5.4.2020

- Za Vlastu Hradilovu, Vladimíra Hradila, syna Vladimíra a na poděkování

   za dar společného života a celou živou rodinu

6.4. – 12.4.2020

-  Za kněze

- Za + rodinu Olšákovu a Šímovu a celou živou rodinu

 

 

13. 4. – 19.4.2020

- Za Františka a Jiřinu Pecháčkovy, živou a + rodinu a za rodinu Zbružovu

20.4. – 26.4.2020

- Za + Ludvíka a Františku Novákovy, Roberta Fabika a celou živou rodinu

27.4. – 3.5.2020

- Za živé a + členy hasičského sboru

4.5. – 10.5.2020

- Za Josefa Kaďůrka, rodiče a sestry

- Za + Marii Novákovu, manžela, dceru Marii, vnuka Romana a živou rodinu