Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 18:00Vítonice:čtvrtek v 17:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Vítonice: 197594040/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 10.10. – 28. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za Antonína Šimaru, manželku, rodiče Šenkyříkovy, bratra a živou rodinu

 

Čtvrtek 14.10. – sv. Kalist I.

17 hodin: Za + Ivu Bělíka – k nedožitým 45. narozeninám a za celou živou rodinu

 

Neděle 17.10. – 29. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

9.35 hodin: Za + Františku Novákovu, manžela Antonína a duše v očistci

 

Čtvrtek 21.10. – bl. Karel I. Rakouský

17 hodin: Za + Ludmilu Mikalovou

 

Neděle 24.10. – 30. neděle v mezidobí (sbírka na misie)

9.35 hodin: Za + Jaroslava Štěpána, živou a + rodinu a za duše v očistci