Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:zítra v 16:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Vítonice: 197594040/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Čtvrtek 25.2. – sv. Valtburga

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 28.2. – 2. neděle postní

9.35 hodin: Za + Marii a Jaroslava Vlasákovy, syna Jaroslava, celou živou a + rodinu

 

Čtvrtek 4.3. – sv. Kazimír Polský

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 7.3. – 3. neděle postní

9.35 hodin: Za Zdeňka Hanáka, manželku Drahomíru a za živou a + rodinu Hanákovu

 

Čtvrtek 11.3. – sv. Eulogus z Kordoby

16 hodin: Za Františku Bělíkovu, manžela, vnuka Ivu a celou živou rodinu

 

Neděle 14.3. – 4. neděle postní

9.35 hodin: Za + rodiče Lesákovy, Arnošta Žaloudíka a za celou živou a + rodinu Lesákovu

 

Čtvrtek 18.3. – sv. Cyril Jeruzalémský

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 21.3. – 5. neděle postní

9.35 hodin: Za Josefa Heryána, rodiče, sourozence, rodiče Kmentovy, zetě Karla a za celou živou rodinu