Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra 7:45, 10:00Bílavsko:zítra v 8:00Loukov:zítra v 11:00Rusava:zítra v 11:30Vítonice:zítra v 9:35

 

Neděle 16.6. – 11. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

9.35 hodin: Za + Marii Hlavovou, rodiče z obou strana celou živou rodinu

                     A za bratry, kteří přistoupí k I. sv. přijímání a jejich rodinu

 

Čtvrtek 20.6. – sv. Silverius

16.30 hodin: Volný úmysl

 

Neděle 23.6. – 12. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + rodiče Víta a Marii Dostálovy s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu a za duše v očistci

 

Čtvrtek 27.6. – sv. Cyril Alexandrijský

16.30 hodin: Na úmysl dárce a za duše v očistci

 

Neděle 30.6. – 13. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Volný úmysl

 

Pátek 5.7. – sv. Cyril a Metoděj - HODY

9.35 hodin: Za farníky a dobrodince farnosti

 

Neděle 7.7. – 14. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za rodinu Dudovu, Kotasovu a Ryškovu