Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 6:30,7:45, 10:00Bílavsko:středa v 16:00Loukov:dnes v 11:00Rusava:dnes v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Vítonice: 197594040/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 9.5. – 6. neděle velikonoční

9.35 hodin: Za + rodinu Zavadilovu, Zelíkovu a celou živou rodinu

 

Čtvrtek 13.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně

17 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 16.5. – 7. neděle velikonoční

9.35 hodin: Za Marii Novákovu, manžela, dceru Marii, vnuka Romana a živou rodinu

 

Čtvrtek 20.5. – sv. Klement Maria Hofbauer

17 hodin: Za + Ivu Bělíka a celou živou rodinu

 

Neděle 23.5. – Seslání Ducha svatého (sbírka na církevní školy)

9.35 hodin: Za + rodiče Dostálovy, Kratochvílovy, sourozence, vnuka a rodinu Hradilovu

 

Čtvrtek 27.5. – Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

17 hodin: Za Hedviku a Aloise Palovy, pět dětí, živou rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 30.5. – Slavnost Nejsvětější Trojice

9.35 hodin: Za + Miroslavu Valentovu, manžela, dceru Miroslavu, živou rodinu a syna Františka