Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:45, 10:00Loukov:dnes v 11:00Rusava:dnes v 11:30Vítonice:dnes v 9:35

 

Čtvrtek 23.6. – sv. Josef Cafasso

17 hodin: Za + rodiče Dostálovy, dvě dcery, dva zetě s prosbou o dary Ducha svatého pro celou živou rodinu

 

Neděle 26.6. – 13. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + Františka Fiuráška, snachu Marii, dvoje rodiče, rodinu Tomalovu s prosbou za dar zdraví a za duše v očistci

 

Čtvrtek 30.6. – sv. prvomučedníci římští

17 hodin: Za živou a + rodinu Sehnalovu, Heryánovu, Antonína Kuličku s prosbou za dar zdraví a za duše v očistci

 

Neděle 3.7. – 14. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za Josefa Jančíka, manželku, syna Antonína a za celou živou rodinu

 

Úterý 5.7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - HODY

9.35 hodin: Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 

Neděle 10.7. – 15. neděle v mezidobí

9.35 hodin: Za + Ladislava Hlavu