Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:30
Rusava: neděle v 11:30

 

Neděle 21.7. – 16. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

11:30 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za všechna přijatá dobrodiní,

                     za přátele, nepřátele s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny

                     Marie do dalších let

 

 

Středa 24.7. – sv. Šarbel

18:00 hodin: Za živé i + Anny naší farnosti

 

 

Neděle 28.7. – 17. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za + Josefa Janečku, rodiče, živou a + rodinu

 

 

Středa 31.7. – sv. Ignác z Loyoly

18:00 hodin: Za + Martu Šálkovu, manžela, dceru Martu a duše v očistci

 

 

Neděle 4.8. – 18. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za Amálii a Jana Černé, živou a + rodinu