Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 17:30
Rusava: neděle v 11:30

 

Úterý 14.8. - vigilie Nanebevzetí Panny Marie

18:00 hodin: Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny Marie, za + otce a celou živou a + rodinu 

 

Sobota 18.8. - svatební obřad

13 hodin: Martin Debef a Miroslava Petriková ze Selce (SR)

 

Neděle 19.8. - 20. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

11:30 hodin: Za + Ludvíka Kocfeldu, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 22.8. - Panna Maria Královna

18:00 hodin: Na úmysl dárce za dobrodince 

 

Neděle 26.8. - 21. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za + P. Otakara Pěluchu a za duše v očistci

 

Středa 29.8. - Umučení sv. Jana Křtitele

18:00 hodin: Za + Josefa Pavelce, manželku, syna, duše v očistci a živou a + rodinu 

 

Neděle 2.9. - 22. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za děti školou povinné, Boží pomoc, ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého