Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:45 a 10:00
Rusava: zítra v 11:30
Chvalčov : čtvrtek v 17:00

 

Neděle 21.10. - 29. neděle v mezidobí (sbírka na misie)

11:30 hodin: Za živou a + rodinu Hradilovu a duše v očistci

 

Středa 24.10. - sv. Antonín Maria Klaret

18:00 hodin: Za + Romana Palu a duše v očistci 

 

Neděle 28.10. - 30. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Na úmysl dárce

 

Středa 31.10. - sv. Wolfgang

18:00 hodin: Za zemřelé, zvláště za ty, za které se nikdo nemodlí 

 

Neděle 4.11. - 31. neděle v mezidobí (sbírka na Charitu)

11:30 hodin: Za + rodinu Janečkovu a Kotasovu a na poděkování za přijatá dobrodiní u příležitosti životního jubilea

 

Středa 7.11. – sv. Wilibrord

17:00 hodin: Za uzdravení vztahů v rodinách, uzdravení nemocných a spásu duší

 

Neděle 11.11. - 32. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za + Josefa a Ludmilu Kocfeldovy a za duše v očistci