Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 17:30
Rusava: neděle v 11:30

 

Neděle 24.3. – 3. postní neděle

11:30 hodin: Za + Antonína Novosada a živou a + rodinu

 

 

 

Úterý 26.3. – sv. Haštal !!!

18:00 hodin: Za + Annu Dvorníkovu, + rodinu a za duše v očistci

 

 

 

Neděle 31.3. – 4. postní neděle

11:30 hodin: Za + Antonína a Františku Smahelovy

 

 

 

Středa 3.4. – sv. Nikita

18:00 hodin: Na úmysl dárce

 

 

 

Neděle 7.4. – 5. postní neděle

11:30 hodin: Za Oldřicha a Cecílii Olšákovy a duše v očistci

 

 

 

Středa 10.4. – sv. Michael de Sanctis

18:00 hodin: Za + Annu a Josefa Janečkovy, + rodinu a a za duše v očistci

 

 

 

Neděle 14.4. – Květná neděle

11:30 hodin: Za + Víta Kuciána, rodiče, + rodinu a za duše v očistci

 

 

 

Středa 17.4. – sv. Inocenc

18:00 hodin: Za + Annu a Josefa Ohlídalovy a za duše v očistci

 

 

 

Neděle 21.4. – Zmrtvýchvstání Páně (sbírka na kněžský seminář)

11:30 hodin: Za živé a + farníky s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu PM

 

 

 

Pondělí 22.4. – Pondělí velikonoční

11:30 hodin: Za + Stanislava Mozolu, manželku a živou a + rodinu