Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 17:30
Vítonice: neděle v 10:45
Rusava: neděle v 11:30

 

Středa 20.6. - sv. Silverius

18:30 hodin!!!: Na poděkování Pánu Bohu za 91 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let

 

Neděle 24.6. - 12. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

Středa 27.6. - sv. Cyril Alexandrijský

18:00 hodin: Za + Jindřišku a Stanislava Urbanovy a duše v očistci

 

Neděle 1.7. - 13. neděle v mezidobí

11:30 hodin: Za + Martu Myslivečkovu, manžela, rodiče, bratra a za duše v očistci