Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 17:00Vítonice:čtvrtek v 16:30

 

 

Středa 22.3. – sv. Epafrodit

17 hodin: Za + Vlastimila Žaloudíka, + rodiče a za duše v očistci

 

Neděle 26.3. – 5. neděle postní

11.30 hodin: Za živou a + rodinu Bábkovu, Kučerovu, Ctiborovu, Malenkovu a Krškovu

 

Středa 29.3. – sv. Ludolf

18 hodin: Na poděkování za úspěšné dokončení studia s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

 

Neděle 2.4. – KVĚTNÁ NEDĚLE

(žehnání ratolestí, přinést papírové pokladničky postní almužny)

11.30 hodin: Za Oldřicha a Cecílii Olšákovy a celou živou a + rodinu

 

Středa 5.4. – sv. Vincenc Ferrerský

18 hodin: Za + Víta Kuciána, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Neděle 9.4. – ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(sbírka na služebné duchovních)

11.30 hodin: Za živé a + farníky, kněze, dobrodince farnosti a duše v očistci

 

Pondělí velikonoční 10.4. – sv. Michael de Sanctis

11.30 hodin: Za + Stanislavu a Stanislava Mozolovy, živou a + rodinu a za duše v očistci