Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 17:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:neděle v 11:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:neděle v 9:35

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Rusava: 188441966/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Sobota 23.1. – Pohřeb

14.00 hodin: + Ladislava Pavelce

 

Neděle 24.1. – 3. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za + Ludmilu a Karla Ševčákovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 27.1. – sv. Anděla Mericiová

17 hodin: Na poděkování Pánu Bohu za dar života a přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc, přímluvu a ochranu Panny Marie a za duše v očistci

 

Neděle 31.1. – 4. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za + Anežku a Antonína Hradilovy a celou živou a + rodinu

 

Středa 3.2. – sv. Blažej

17 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 7.2. – 5. neděle v mezidobí (svatoblažejské požehnání)

11.30 hodin: Za rodiče Olšákovy a celou živou a + rodinu