Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:45 a 10:00
Rusava: zítra v 11:30

 

Neděle 26.5. – 6. neděle velikonoční (sbírka na pronásledované křesťany)

11:30 hodin: Za + rodinu Hradilovu, Matyášovu a za spásu nesmrtelné

                     duše zemřelého spolupracovníka

 

 

Středa 29.5. – sv. Maximin

18:00 hodin: Za + Jana Dvorníka, + rodinu a za duše v očistci

 

 

Neděle 2.6. – 7. neděle velikonoční

11:30 hodin: Za + P. Ladislava Kocfeldu, rodiče, + rodinu a za duše v očistci

 

 

Středa 5.6. – sv. Bonifác

18:00 hodin: Na úmysl dárce

 

 

Neděle 9.6. – Seslání Ducha svatého (sbírka na církevní školy)

11:30 hodin: Na poděkování Bohu za dar života

 

 

Středa 12.6. – sv. Onufrius

18:00 hodin: Za + Josefa Janečku, + rodinu a za duše v očistci