Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 8:00Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:čtvrtek v 11:00Rusava:dnes v 18:00Vítonice:čtvrtek v 9:35 Chvalčov : čtvrtek v 9:00

 

 

Neděle 17.9. – HODY K POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

(sbírka na potřeby farnosti)

11.30 hodin: Za živé a + farníky, kněze, dobrodince farnosti a za duše v očistci

14.30 hodin: Svátostné požehnání a posezení na faře

 

Středa 20.9. – sv. Ondřej, Pavel a druhové

18 hodin: Za + Martu Malinkovičovou, Františka Šálka, manželku a duše v očistci

 

Neděle 24.9. – 25. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za + Marii a Josefa Janečkovy, syna, živou a + rodinu a duše v očistci

 

Středa 27.9. – sv. Vincenc z Paula

18 hodin: Za + Vlastimila Žaloudíka a za duše v očistci

 

Neděle 1.10. – 26. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za + Václava Černého a + rodiče z obou stran

 

Středa 4.10 – sv. František z Assisi

18 hodin: Za + Františka Žídka a za duše v očistci

 

Neděle 8.10. – 27. neděle v mezidobí

11.30 hodin: Za Vladimíra Krajcara, + rodinu a za duše v očistci