Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko: neděle v 8:00Rusava: neděle v 11:30Vítonice: neděle v 9:35

 

Neděle 1.12. – 1. neděle adventní (žehnání adventních věnečků)

8 hodin: Za + rodiče Marii a Josefa Nesrstovy, jejich + děti, duše v očistci a živou rodinu

 

 

Středa 4.12. – sv. Barbora

16 hodin: Za živou a + rodinu Bradovu a duše v očistci

 

Neděle 8.12. - 2. neděle adventní

8 hodin: Za živou a + rodinu Stiborovu, Kaškovu, Bábkovu, Kučerovu a Malénkovu a za uzdravení nemocné sestry

 

Středa 11.12. – sv. Damas I.

16 hodin: Za + Marii a Bohumila Kotasovy, jejich rodiče a sourozence

 

Neděle 15.12. – 3. neděle adventní (sbírka na potřeby farnosti)

8 hodin: Za + Albínu a Josefa Novosadovy, syna, dceru a duše v očistci

 

Středa 18.12. – sv. Malachiáš

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 22.12. – 4. neděle adventní

8 hodin: Na úmysl dárce