Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 6:30Bílavsko: zítra v 16:00Rusava: středa v 17:00Vítonice: čtvrtek v 16:00

 

Středa 19.2. – bl. Godšalk

16 hodin: Za + Jana Neradila a živou rodinu

 

Neděle 23.2. – 7. neděle v mezidobí (sbírka Haléř sv. Petra)

8 hodin: Za rodinu Kolomazníkovu, Šatanovu a za duše v očistci

 

POPELEČNÍ STŘEDA 26.2. – sv. Alexandr (den přísného půstu, udílení popelce)

16 hodin: Za + Marii Bradovu, sourozence a za duše v očistci

 

Neděle 1.3. – 1. neděle postní

8 hodin: Za živé a + farníky z Bílavska a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje