Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 17:30Bílavsko:středa v 16:00Loukov:dnes v 11:00Rusava:dnes v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Bílavsko: 198212390/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 9.5. – 6. neděle velikonoční

8 hodin: Na poděkování Panně Marii za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu s prosbou za Boží požehnání do dalších let

 

Středa 12.5. – sv. Pankrác

16 hodin:

- Za Emílii Tilečkovu, manžela, živou a + rodinu

- Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života a 30 let manželství, živou a + rodinu

 

Neděle 16.5. – 7. neděle velikonoční

8 hodin: Za + Marii Tomčíkovu, manžela a rodiče

 

Středa 19.5. – sv. Petr Celestýn

16 hodin: Za + rodinu Kolaříkovu a za duše v očistci

 

Neděle 23.5. – Seslání Ducha svatého (sbírka na církevní školy)

8 hodin: Za + Pavla Valentu, tatínka Františka, živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Středa 26.5. – sv. Filip Neri

16 hodin: Za Helenu a Aloise Janečkovy, syna Romana s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 

Neděle 30.5. – Slavnost Nejsvětější Trojice

8 hodin: Na úmysl dárce