Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 17:00Vítonice:zítra v 16:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Bílavsko: 198212390/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Středa 24.2. – sv. Modest

16 hodin: Za Františka a Josefa Matelu, živou a + rodinu Matelovu a za duše v očistci

 

Neděle 28.2. – 2. neděle postní

8 hodin: Za živou a + rodinu Matelovu, Zelovu a Vlčovu a za duše v očistci

 

Středa 3.3. – sv. Kunhuta

16 hodin: Za Josefa Čačalu, děti, sourozence, Josefa Barota, manželku a duše v očistci

 

Neděle 7.3. – 3. neděle postní

8 hodin: Za + rodinu Šatanovu a Kolomazníkovu, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

 

Středa 10.3. – sv. Jan Ogilvie

16 hodin: Za + Bohumila Kotase, rodiče a bratra

 

Neděle 14.3. – 4. neděle postní

8 hodin: - Za Marii Peclovu, živou a + rodinu a za duše v očistci

                 - Za Josefa a Albínu Novosadovy, syna a dceru

 

Středa 17.3. – sv. Patrik

16 hodin: Za Josefa Krutila, manželku a syna Václava a za celou živou a + rodinu

 

Neděle 21.3. – 5. neděle postní

8 hodin: Za + Josefku Kotasovu, manžela a rodiče