Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 6:30 a 17:30Bílavsko: středa v 16:00Rusava: středa v 17:00Vítonice: čtvrtek v 16:00

 

Neděle 19.1. – 2. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

8 hodin: Za + Ladislava Kolaříka, duše v očistci a za živou rodinu

 

Středa 22.1. – sv. Vincenc

16 hodin: Za dar zdraví pro nemocného tatínka a za živou a + rodinu Kopeckou, Kostkovu a Brabencovu

 

Neděle 26.1. – 3. neděle v mezidobí

8 hodin: Na úmysl dárce

 

Středa 29.1. – sv. Sulpicius

16 hodin: Za + Aloise a Františku Krajcarovy, syna Ladislava, zetě Františka a Mirka, duše v očistci a za živou rodinu

 

Neděle 2.2. – Uvedení Páně do chrámu – Hromnice (žehnání svící)

8 hodin: Na úmysl dárce

 

Středa 5.2. – sv. Agáta

16 hodin: Za + rodinu Botíkovu, Holíkovu, Stískalovu a za duše v očistci

 

Neděle 9.2. – 5. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + Marii a Jana Čačalovy a sourozence