Mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko:středa v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:středa v 17:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

 

bil

Neděle 26.5. – Slavnost Nejsvětější Trojice

8 hodin: Za + rodinu Čačalovu a Mlčákovu a celou živou rodinu

 

Středa 29.5. – sv. Maximin

16 hodin: Na úmysl dárce s prosbou za dar zdraví

 

Neděle 2.6. – 9. neděle v mezidobí

8 hodin: Za živou a + rodinu Sklenaříkovu, Říhovu a Piskořovu

 

Středa 5.6. – sv. Bonifác

16 hodin: Za + rodinu Kolaříkovu a za duše v očistci

 

Neděle 9.6. – 10. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + Pavlu Valentovu, otce Františka, duše v očistci a za celou živou a + rodinu

 

Středa 12.6. – sv. Jan z Fakunda

16 hodin: Za + Josefa Kroulíka s prosbou za dar zdraví pro živou rodinu

 

Neděle 16.6. – 11. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

8 hodin: Za Františka Charváta, sourozence, švagrovou a rodiče