Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko: středa v 16:00Rusava: středa v 18:00Vítonice: čtvrtek v 17:00

 

Úterý 20.8.

15 hodin: Pohřební mše svatá

 

Středa 21.8. – sv. Pius X.

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 25.8. - 21. neděle v mezidobí - HODY

8 hodin: Za farní společenství

14:30 hodin: Svátostné požehnání a novokněžské požehnání P. Jana Faltýnka, kaplana z Holešova

Pak jste zváni na malé posezení na faru

 

 

Středa 28.8. – sv. Augustin

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 1.9. - 22. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + Josefa Macůrka, Marii Hrdličkovu, živou a + rodinu a za DO a za rodinu Fojtů z Bílavska

 

Středa 4.9. – sv. Rozálie

16 hodin: Za živou a + rodinu Jankovu, Váňovu a Macenauerovu

 

Neděle 8.9. - 23. neděle v mezidobí

8 hodin: Za + duše + dárců farního majetku