Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 18:00Vítonice:čtvrtek v 17:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Bílavsko: 198212390/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Neděle 10.10. – 28. neděle v mezidobí

8 hodin:  Za + Máriu a Ondreja Kapustovy, jejich rodiče, sourozence a syny

 

Středa 13.10. – sv. Romulus

16 hodin: Za + Františka a Marii Krajčovy, živou a + rodinu, duše v očistci a za + syna Františka a dceru Jarmilu

 

Neděle 17.10. – 29. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

8 hodin: Za + rodiče Nesrstovy, jejich děti, zetě, vnučku,  duše v očistci a živou rodinu

 

Středa 20.10. – sv. Vendelín

16 hodin: Na úmysl dárce

 

Neděle 24.10. – 30. neděle v mezidobí (sbírka na misie)

8 hodin:  Za + Aloise Janečku, jeho + rodiče a za celou živou rodinu