Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 8:00Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:čtvrtek v 11:00Rusava:dnes v 18:00Vítonice:čtvrtek v 9:35 Chvalčov : čtvrtek v 9:00

 

Neděle 17.9. – 24. neděle v mezidobí

(sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

- Za Ludmilu a Ladislava Olivíkovy, rodiče z obou stran, živou rodinu s prosbou o dar zdraví

- Za Ludmilu a Jaroslava Zlámalovy ke cti a chvále Panny Marie Svatohostýnské, za dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinu

- Za + Marii a Vladimíra Mikulíkovy, rodiče z obou stran, za Pavla Migu, rodiče, dva bratry a za duše v očistci

 

 

Pátek 22.9. – sv. Mořic a druhové

18.30 hodin:

Za + Růženu Šimarovu – k nedožitým 100. narozeninám

 

 

Neděle 24.9. – 25. neděle v mezidobí

11 hodin:

Volný úmysl

 

 

Čtvrtek 28.9. – sv. Václav – HODY

11.00 hodin:

Za živé a + farníky, kněze a dobrodince naší farnosti

a za živé a + hasiče z Loukova a Libosvár

 

 

Pátek 29.9. – sv. Michael, Gabriel a Rafael

18.30 hodin:

Volný úmysl

 

 

Neděle 1.10. – 26. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Blažejku a Františka Kozákovy, rodiče z obou stran, syna Antonína, bratra Antonína s manželkou Vlastou, za Marii Koutnou s prosbou za dar zdraví pro celou živou rodinu

- Za + Stanislava Kďůrka, dceru Jitku, rodiče z obou stran s prosbou za dar zdraví o ochranu Boží pro celou živou rodinu Kaďůrkou a Malčicovu

 

 

Pátek 6.10. – sv. Bruno

17.00 hodin:

Za + rodiče Josefa a Růženu Kuběnovy a + děti Marii, Jiřího, Lubomíra a Jindřicha s prosbou za dar zdraví pro živou rodinu

 

 

Neděle 8.10. – 27. neděle v mezidobí

11 hodin:

Volný úmysl