Mše svaté:Bystřice p.H.:zítra v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 17:00Vítonice:čtvrtek v 16:30

 

Vzdělávání ve víře - čtvrtek 23.3.

téma: Doba postní a svaté třídenní 

17:30 hodin: Fara v Loukově

 

 

Pátek 24.3. – sv. Kateřina Švédská

17 hodin:

Za Antonína a Vlastu Dolákovy, rodiče, Blažejku Kozákovu, manžela, syna, Marii Koutnou a za celou živou rodinu

 

 

Neděle 26.3. – 5. neděle postní

11 hodin:

- Za + Jindřicha Hejska, + rodinu Bělíkovu, Hejskovu a Pavelovu s prosbou za dar víry, zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu

- Za + Emílii a Vojtěcha Pospíšilovy s prosbou za dar zdraví pro celou živou rodinu

 

 

Pátek 31.3. – bl. Balbína

17 hodin:

Volný úmysl

 

 

Neděle 2.4. – Květná neděle

(žehnání ratolestí, přinést papírové pokladničky almužny)

11 hodin:

Za celou živou a + rodinu Škareckou a Zelíkovu

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI

PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY

15:30 – 16:30 hodin.

 

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 6.4. – Mše sv. na památku večeře Páně

17 hodin:

- Za živé a + kněze

- Za Josefa a Metoděje Kociánovy, kteří byli popraveni 6.4.1945 a za jejich rodiče

 

 

VELKÝ PÁTEK 7.4. – Velkopáteční obřady

(den přísného půstu)

17 hodin:

Velkopáteční obřady

 

 

BÍLÁ SOBOTA 8.4. – Vigilie Vzkříšení

19 hodin:

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

 

 

Neděle 9.4. – Boží hod velikonoční

(sbírka na služebné duchovních)

11 hodin:

Za + Františka Martinka, manželku a + děti a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje