Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 17:30Bílavsko:středa v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:středa v 17:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

 

Neděle 26.5. – Slavnost Nejsvětější Trojice

11 hodin:

Za + manžele Jarmilu a Antonína Zábranské, jejich + syna Zdeňka a za celou živou a + rodinu Zábranskou

 

 

 

Pátek 31.5. – Navštívení Panny Marie

17 hodin:

- Za + Andělu a Aloise Bělíkovy, syna Vladimíra, manželku Marii a za Boženu Bělíkovu a + rodinu s prosbou za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu

- Za Františka a Blažejku Kozákovy, rodiče z obou stran, syna Antonína, bratra Antonína s manželkou Vlastou, za Marii Koutnou s prosbou za dar zdraví pro celou živou rodinu

- Za Marii a Aloise Pecháčkovy, syny, vnuka, snachu, duše v očistci s prosbou za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu

- Za Marii a Karla Šenkyříkovy, rodiče a sourozence a živou rodinu

 

 

 

 

Neděle 2.6. – 9. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za děti, které přistoupí k I. svatému přijímání a jejich rodiny

- Za Františka Jakubce, rodiče a sourozence, Jaroslava a Marii Bělíkovy, rodiče s obou stran a sourozence a za Jiřinu Michaličkovu a její rodiče

 

 

 

Pátek 7.6. – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

17 hodin:

- Za + rodiče Marii a Františka Kurfürstovy a syna Františka

- Za + Lubomíra Kuběnu a Milana Kroupu s prosbou za dar zdraví pro živé rodiny

 

 

 

 

Neděle 9.6. – 10. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za nová kněžská a řeholní povolání a za + bratrance kněze

- Za uzdravení manželů Františka a Marii Šopíkovy, odvrácení zla s prosbou o pomoc Panny Marie Hostýnské, za + rodiče z obou stran a za duše v očistci

 

 

 

Pátek 14.6. – sv. Anastáz

17 hodin:

Za Antonína a Vlastu Dolákovy, jejich rodiče, Blažejku Kozákovu, manžela, syna, Marii Koutnou a za duše v očistci

 

 

 

Neděle 16.6. – 11. neděle v mezidobí

(sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

Za + rodiče Ladislava a Ludmilu Olivíkovy, bratra Josefa s manželkou, celou živou rodinu a za duše v očistci