Mše svaté: Po dobu vládního nařízení nejsou veřejné mše svaté.

 

V rámci nařízení vlády se od pondělí 12.10.2020

všechny veřejné bohoslužby ruší!

Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.

Svaté přijímání se bude podávat

v neděli 25.10.2020

místo mše svaté:

11:00 – 11:15 hodin.

Pátek 16.10. – sv. Hedvika

Za + Libuši Jankotovu, Josefa Jankota, Josefa a Marii Jankotovy a za duše v očistci

 

 

Neděle 18.10. – 29. neděle v mezidobí

- Za + Miloslava Pecháčka, jeho syna, rodiče z obou stran s prosbou za dar zdraví pro živou rodinu

- Za Josefa a Marii Rohanovy, dceru Marii, syna Josefa a Jiřího, Aloise Olivíka a živou rodinu

- Za + Jaroslava Zlámala, manželku Ludmilu, ke cti a chvále Panny Marie Svatohostýnské s prosbou o pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

 

Pátek 23.10. – sv. Jan Kapistránský

- Za Marii a Václava Měsícovy, rodiče a sourozence z obou stran, živou rodinu a duše v očistci

- Za tatínka Vojtěcha Matušíka, živou a + rodinu Seifertovu a Matušíkovu s prosbou o dary Ducha svatého a za dar zdraví duše i těla a za misie

- Za rodinu Hradilíkovu, Koláčkovu a živou rodinu

 

 

POZOR - ZMĚNA ČASU NA ZIMNÍ

Neděle 25.10. – 30. neděle v mezidobí

- Za Ferdinanda Dačkala, rodiče, sourozence a za duše v očistci

- Za živou a + rodinu Kociánovu, Krumpolcovu, Koukalovu a za duše v očistci