Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:30Bílavsko:dnes v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:dnes v 17:00Vítonice:čtvrtek v 16:30

 

Neděle 4.12. – 2. neděle adventní

11 hodin:

Za + manžele Josefa a Magdalénu a uzdravení vztahů v rodině

 

 

 

Pátek 9.12. – sv. Valerie

17 hodin:

- Za rodiče Kostkovy a syna Stanislava

- Za + rodiče Kopecké, syny Josefa, Vojtěcha a Jana, duše v očistci a za celou živou rodinu

 

 

 

Neděle 11.12. – 3. neděle adventní

11 hodin:

- Za Františku Bělíkovou, rodiče, sestru Marii a Jindřicha Hejska s prosbou za dar zdraví, víry a Boží pomoci pro celou živou rodinu a za duše v očistci

- Za + Josefa a Jarmilu Plánkovy a celou živou rodinu

- Za + rodiče Josefa a Marii Rokosovy, sourozence, rodiče z obou stran, duše v očistci s prosbou za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie Svatohostýnské pro celou živou rodinu

 

 

 

Pátek 16.12. – sv. Adelhaida

17 hodin:

Volný úmysl

 

 

 

Neděle 18.12. – 4. neděle adventní

(sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

- Za + Amálii Gerlovu, manžela, + děti a za duše v očistci

- K Božímu milosrdenství za + rodiče Josefa a Františku Jandovy, + sourozence, bratra Josefa, Aloise, + Josefa Mikulíka, sestru, švygry, + rodinu Minářovu a Zemánkovu a za duše v očistci

- Za Jiřinu Šenovskou, Jiřího Šenovského, duše v očistci s prosbou za dar zdraví, ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 

 

 

Pátek 23.12. – sv. Jan Kentský

17 hodin:

Volný úmysl