Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:zítra v 17:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:dnes v 16:30

 

 

Pátek 10.12. – sv. Julie a Eulálie

17 hodin:

Za + Oldřicha a Zdenku Kurfürstovy, + rodiče a sourozence z obou stran a za celou živou rodinu

 

Neděle 12.12. – 3. neděle adventní

11 hodin:

Za Františku Bělíkovu, rodiče, Jindřicha Hejska s prosbou za dar zdraví a pomoc pro celou živou rodinu

 

Pátek 17.12. – sv. Jan z Mathy

17 hodin:

Za Amálii Gerlovu, manžela, + děti a za duše v očistci

 

Neděle 19.12. – 4. neděle adventní (sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

- Za + Stanislava Koláčka, jeho otce Stanislava, celou živou a + rodinu a babičky z obou stran

- Za + Ludmilu a Adolfa Ráblovy, duše v očistci s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

- K Božímu milosrdenství za + rodiče Josefa a Františku Jandovy, + sourozence, + syny Josefa a Aloise, zetě Josefa

a celou živou a + rodinu Mikulíkovu, Zemánkovu, Minářovu a za duše v očistci