Mše svaté: Bystřice p.H.: čtvrtek v 7:30 Bílavsko: zítra v 16:00 Loukov: pátek v 17:00 Rusava: zítra v 18:00 Vítonice: čtvrtek v 17:00

 

Neděle 2.8. – 18. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za + Andělu a Aloise Bělíkovy, syna Vladimíra a za dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu

- Za + Ludmilu Zlámalovu, manžela Jaroslava, ke cti a chvála Panny Marie Svatohostýnské s prosbou o pomoc a ochranu pro celou živou rodinu

 

Pátek 7.8. – sv. Kajetán (po mši sv. adorace)

17 hodin:

Za uzdravení vztahů v rodině

 

Neděle 9.8. – 19. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Na úmysl dárce

- Za Lenku Zbrankovu, otce Josefa Chaňo a živou rodinu

 

Pátek 14.8. – vigilie Nanebevzetí Panny Marie

17 hodin:

Za Martinu, Vlastu a Josefa Rokosovy, duše v očistci a za celou rodinu

 

Neděle 16.8. – 20. neděle v mezidobí (sbírka na potřeby farnosti)

11 hodin:

Za + P. Stanislava Trnavského a všechny kněze, kteří působili v naší farnosti

 

Pátek 21.8. – sv. Pius X.

17 hodin:

Za Annu Ručkovu, manžela, dceru Bedřišku a celou živou a + rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

Neděle 23.8. – 21. neděle v mezidobí

11 hodin:

Za Blažejku a Františka Kozákovy, rodiče z obou stran, syna Antonína, bratra Antonína s manželkou Vlastou, za Marii Koutnou a za dar zdraví pro celou živou rodinu