Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:zítra v 17:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:dnes v 17:00

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Rádi bychom Vám všem farníkům poděkovali za finanční příspěvky.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Loukov: 233300602/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Pátek 11.6. – Nejsvětější Srdce Ježíšovo

17 hodin:

Za + rodinu Hlavinkovu, Pajdlovu, duše v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu

 

Neděle 13.6. – 11. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za + prarodiče Škarecké a Růženu Zelíkovu

- Za Antonína a Vlastu Dolákovy, rodiče z obou stran, Blažejku Kozákovu, manžela, syna, Marii Koutnou a za duše v očistci

 

Pátek 18.6. – sv. Řehoř Barbarigo

17 hodin:

- Za + Zdenu Cagašovu, bratra, rodiče a za duše v očistci

- Za + Ludmilu a Františka Vaculíkovy, rodiče z obou stran a živou rodinu

 

Neděle 20.6. – 12. neděle v mezidobí

11 hodin:

- K Božímu milosrdenství za + Josefa Mikulíka, + rodiče, sourozence, za + Josefa Jandu a Františku, dva + syny Josefa a Aloise, rodinu Minářovu, Zemánkovu a za duše v očistci

- Za Jitku Malčicovu, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu Kaďůrkovu, Malčicovu a Zahradilovu