Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 17:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:neděle v 11:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:neděle v 9:35

 

Milí farníci,

srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré.

Vzhledem z obtížné epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro farnost. Rádi bychom všem farníkům poděkovali za pravidelné finanční příspěvky, které darovali při nedělních mších svatých.

Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování provozu naší farnosti.

Finanční dary můžete zasílat na účet naší farnosti.

Bankovní spojení farnosti Loukov: 233300602/0300

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti

Za vaše dary Pán Bůh zaplať.

 

Pátek 22.1. – sv. Vincenc

17 hodin:

Za Květoslavu a Josefa Svákovy a rodiče z obou stran

 

Neděle 24.1. – 3. neděle v mezidobí

11 hodin:

Za + Aloisii a Josefa Hradilovy, syny Václava a Josefa, duše v očistci a za živou rodinu

 

Pátek 29.1. – sv. Sulpicius

11 hodin:

Na úmysl dárce

 

Neděle 31.1. – 4. neděle v mezidobí

11 hodin:

- Za Marii a Václava Měsícovy, živou a + rodinu a duše v očistci

- Za + Jiřího Přadku, jeho rodiče, celou živou a + rodinu a za duše v očistci

 

Pátek 5.2. – sv. Agáta

17 hodin:

Za Aloise Gerlu, rodiče, duše v očistci, za živou rodinu a Marii Dolákovu

 

Neděle 7.2. – 5. neděle v mezidobí (svatoblažejské požehnání)

11 hodin:

Za + rodiče Vladislava a Vlastu Jankovy, + rodiče, sourozence, + Josefa Mikulíka, živou a + rodinu a za duše v očistci