Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 7:30Bílavsko: neděle v 8:00Rusava: neděle v 11:30Vítonice: dnes v 17:00

P. Otto Kouřil CSsR, administrátor exkurendo 1978 - 1990

Po odchodu vítonického administrátora P. Jana Janýšky v září roku 1978 byla správa vítonické farnosti "prozatímně" svěřena loukovskému administrátorovi P. Ottu Kouřilovi. Narodil se 27.1.1921 ve Slížanech (farnost Morkovice). Vstoupil do kongregace Redemptoristů a po studiích byl 21.11.1949 v Obořišti (pražská diecéze) vysvěcen na kněze. Po zrušení klášterů komunisty nesměl vykonávat duchovní službu. Teprve od 1.10.1957 do 31.12.1960 působil jako kooperátor v Jevíčku a také od 1.8.1959 do 31.12.1960 jako administrátor exkurendo ve farnosti Chornice. Od 1.1.1961 do 31.7.1964 působil jako administrátor v Pohořelicích a zároveň od 1.10.1961 do 31.7.1964 jako administrátor exkurendo v Otrokovicích. K 1.8.1964 byl ustanoven administrátorem farnosti Lokov a od září 1978 také administrátorem exkurendo ve Vítonicích. Vítonickou farnost spravoval P. Otto Kouřil v exkurendu do 1.2.1990, kdy byl novým administrátorem exkurendo ustanoven nový bílavský farář P. František Různar, sídelní kanovník kroměřížský. P. Otto Kouřil působil v Loukově jako administrátor do 31.6.2000, a poté jako výpomoc v penzi do roku 2003. Zemřel 12.3.2004 v kněžském domově ve Staré Boleslavi. Pohřben byl 22.3.2004 v Loukově do kněžského hrobu na místním hřbitově.