Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 7:30Bílavsko: neděle v 8:00Rusava: neděle v 11:30Vítonice: dnes v 17:00

Jan Janýška, administrátor 1962 - 1978

Narodil se 26.1.1915 v Petřkovice (nyní místní část Starého Jičína) ve farnosti Starý Jičín. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1940 v Olomouci. Od 1.8.1940 do 14.3.1942 působil jako kooperátor v Lidečku, od 15.3.1942 do 31.3.1942 jako kooperátor v Pustiměři, od 1.4.1942 do 31.7.1947 jako kooperátor ve Slavičíně, od 1.8.1947 do 31.7.1948 jako kooperátor v Tršicích, od 1.8.1948 do 31.5.1949 jako administrátor ve farnosti Nový Jičín - Šenov, od 1.6.1949 do 31.1.1959 jako administrátor v Ježově. Dne 1.2.1959 nastoupil jako administrátor farnosti Bílavsko, kde působil do 29.2.1960, kdy mu byl komunistickýmu úřady odebrán státní souhlas k vykonávání kněžské služby. Od 1.3.1960 byl postaven mimo službu a nastoupil jako dělník do TONu v Bystřici pod Hostýnem.

Již 23.1.1960 se P. Jan Janýška přistěhoval na faru ve Vítonicích. Postupně dostává souhlas pro májové pobožnosti - 3x týdně, pro zpovídání, svátostné požehnání a od 5.2.1961 také pro bohoslužby v neděli. Dne 5.2.1962 obdržel státní souhlas a byl jmenován administrátorem ve Vítonicích a zároveň administrátorem exkurendo v Loukově. P. Jan Janýška spravoval loukovskou farnostt do 31.7.1964, kdy byl za nového administrátora v Loukově jmenován P. Otto Kouřil a P. Jan Janýška byl dnem 1.9.1964 ustanoven administrátorem exkurendo v Blazicích.

Za P. Jana Janýšky proběhla ve Vítonicích v letech 1969 - 1976 velká obnova kostela. Dekretem ze dne 13.9.1978 byl vítonický administrátor P. Jan Janýška  jmenován od 1.9.1978 administrátorem v Nedašově v okrese Gottwaldov. P. Jan Janýška byl posledním knězem bydlícím na faře ve Vítonicích a od října roku 1978 je vítonická farnost spravována již jen administrátory - excurendo, tedy kněžími dojíždějícími z do Vítonic z jiných farností.

P. Jan Janýška působil jako admninistrátor ve farnosti Nedašov od roku 1978 do roku 1992, poté do roku 1996 jako výpomocný duchovní ve výslužbě. Zemřel 18.8.1996 v nemocnici ve Vizovicích a pohřben byl 23.8.1996 na hřbitově ve Starém Jičíně.