Nejbližší mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 7:30Bílavsko: neděle v 8:00Rusava: neděle v 11:30Vítonice: dnes v 17:00

Šimon Doležel, první farář 1900 -1929

Po schválení a potvrzení základní a zřizovací listiny došlo k obsazení nové fary. Podle starého zvyku bylo vítonické obci ponecháno právo, aby si sama zvolila svého prvního faráře. Ze sedmi adeptů vybrali si Vítoničtí toho nejstaršího z nich, holešovského kaplana P. Šimona Doležela. Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn volbu obce schválil a 9. května 1900 byl P. Šimon Doležel dekretem investován jako první farář ve Vítonicích.

P. Šimon Doležel se narodil 3.6.1860 v Charvátech u Olomouce. V letech 1872 - 1880 absolvoval studia na c. k. slovanském gymnáziu v Olomouci, poté nastoupil na c. k. bohosloveckou fakultu v Olomouci a 5.7.1884 byl vysvěcen na kněze. Po vysvěcení nastoupil jako kooperátor do Kozlovic v Příborském děkanátě, kde působil 3 roky. Dekretem ze dne 6.7.1887 byl přeložen jako kooperátor do Holešova, kde byl 26.9.1894 jmenován prvním kaplanem. V r. 1900 požádal o místo faráře nově zřízené farnosti ve Vítonicích. Poté co si ho vítoničtí farníci vybrali z nabízených uchazečů za svého prvního faráře a olomoucký arcibiskup Theodor Kohn jejich volbu schválil a 9.5. potvrdil, proběhla v neděli 13.5. ve Vítonicích slavná instalace. Dne 17.5. byl pak na vítonické faře sepsán prostřednictvím holešovského děkana Eduarda Wolffa protokol o převzetí vítonické farnosti s kostelem sv. Cyrila a Metoděje.

Konsistorní rada P. Šimon Doležel působil ve Vítonicích do 28.2.1929, kdy na vlastní žádost odešel na trvalý odpočinek. Administrátorem farnosti byl od 1.3.1929 prozatímně ustanoven P. Antonín Solař, farář v Horním Újezdě. Pro velikou zimu a zaváté cesty musel však P. Šimon Doležel zůstat ve Vítonicích až do 25.5.1929. Po odchodu z Vítonic se usadil ve svém domku v Holešově, kde 25.2.1938 ve věku 78 let zemřel. Pochován byl 28.2.1938 na hřbitově v Holešově.