Mše svaté:Bystřice p.H.: dnes v 17:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:dnes v 17:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:neděle v 9:35

Lektorská služba

KULTURA SLOVA - pastorační aktivita arcibiskupství olomouckého pro lektory Božího slova 

Příručka - Patnáct pravidel pro lektory.


únor
neděle
25

Liliana / sv. Valburga (2. neděle postní)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 Zl 116(115) Rim 8,31b-34 Mk 9,2-10


březen
neděle
3

Kamil / sv. Kunhuta (3. neděle postní)

TUŠEROVÁ Alice; CHARVÁT František Ex 20,1-17 Zl 19(18) 1Kor 1,22-25 Jan 2,13-25


březen
neděle
10

Viktorie / sv. Jan Ogilvie (4. neděle postní)

HALEŠOVÁ Kamila; MAŘÁKOVÁ Kamila 2Kron 36,14-16.19-23 Zl 137(136) Ef 2,4-10 Jan 3,14-21


březen
neděle
17

Vlastimil / sv. Patrik (5. neděle postní)

CHARVÁTOVÁ Martina; MATELOVÁ Anna Jer 31,31-34 Zl 51(50) Zid 5,7-9 Jan 12,20-33


březen
neděle
24

Gabriel / sv. Kateřina Švédská (6. neděle postní - Květná neděle)

MACŮRKOVÁ Světlana; HALEŠOVÁ Petra Iz 50,4-7 Zl 22(21) Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47


březen
pátek
29

Taďána / Velký pátek (Velký pátek)

CHARVÁT Pavel; JUŘICOVÁ Marie Iz 52,13-53,12 Zl 31(30) Zid 4,14-16;5,7-9 Jan 18,1-19,42


březen
sobota
30

Arnošt / Bílá sobota (Bílá sobota)

1.čtení: CHARVÁT Frant.; 2. čtení: TUŠEROVÁ A. 3.čtení: MAŘÁKOVÁ K.; Epištola: HALEŠOVÁ K. 


březen
neděle
31

Quido / bl. Balbína (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně)

MATELOVÁ Anna; CHARVÁTOVÁ Martina Sk 10,34a.37-43 Zl 118(117) Kol 3,1-4 Jan 20,1-9


duben
neděle
7

Heřman, Hermína / sv. Jan Křtitel de la Salle (2. neděle velikonoční)

HALEŠOVÁ Petra; MACŮRKOVÁ Světlana Sk 4,32-35 Zl 118(117) 1Jan 5, 1-6 Jan 20,19-31


duben
neděle
14

Vincenc / sv. Lambert (3. neděle velikonoční)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel Sk 3,13-15.17-19 Zl 4,2.4.7.9 1Jan 2,1-5a Lk 24,35-48


duben
neděle
21

Alexandra / sv. Anselm (4. neděle velikonoční)

TUŠEROVÁ Alice; CHARVÁT František Sk 4,8-12 Zl 118(117) 1Jan 3,1-2 Jan 10,11-18


duben
neděle
28

Vlastislav / sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion (5. neděle velikonoční)

HALEŠOVÁ Kamila; MAŘÁKOVÁ Kamila Sk 9,26-31 Zl 22(21) 1Jan 3,18-24 Jan 15,1-8


květen
neděle
5

Klaudie / sv. Gothard (6. neděle velikonoční)

CHARVÁTOVÁ Martina; MATELOVÁ Anna Sk 10,25-26.34-35.44-48 Zl 98(97) 1Jan 4,7-10 Jan 15,9-17


květen
neděle
12

Pankrác / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus (7. neděle velikonoční)

MACŮRKOVÁ Světlana; HALEŠOVÁ Petra Sk 1,15-17.20-26 Zl 103(102) 1Jan 4,11-16 Jan 17,11b-19


květen
neděle
19

Ivo / sv. Petr Celestýn (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

CHARVÁT Pavel; JUŘICOVÁ Marie Sk 2,1-11 Zl 104(103) Gal 5,16-25 Jan 15,26-27;16,12-15


květen
neděle
26

Filip / sv. Filip Neri (Slavnost Nejsvětější Trojice)

CHARVÁT František; TUŠEROVÁ Alice Dt 4,32-34.39-40 Zl 33(32) Rim 8,14-17 Mt 28,16-20


červen
neděle
2

Jarmil / sv. Marcelin a Petr (9. neděle v mezidobí)

MAŘÁKOVÁ Kamila; HALEŠOVÁ Kamila Dt 5,12-15 Zl 81(80) 2Kor 4,6-11 Mk 2,23-3,6


červen
neděle
9

Stanislava / sv. Efrém Syrský (10. neděle v mezidobí)

MATELOVÁ Anna; CHARVÁTOVÁ Martina Gn 3,9-15 Zl 130(129) 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35


červen
neděle
16

Zbyněk / sv. Benon (Zbyněk) (11. neděle v mezidobí)

HALEŠOVÁ Petra; MACŮRKOVÁ Světlana Ez 17,22-24 Zl 92(91) 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34


červen
neděle
23

Zdeňka / sv. Josef Cafasso (12. neděle v mezidobí)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel Job 38,1.8-11 Zl 107(106) 2Kor 5,14-17 Mk 4,35-41


červen
neděle
30

Šárka / sv. prvomučedníci římští (13. neděle v mezidobí)

TUŠEROVÁ Alice; CHARVÁT František Mdr 1,13-15;2,23-24 Zl 30(29) 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43


červenec
neděle
7

Bohuslava / sv. Wilibald (14. neděle v mezidobí)

HALEŠOVÁ Kamila; MAŘÁKOVÁ Kamila Ez 2,2-5 Zl 123(122) 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6


červenec
neděle
14

Karolína / bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis (15. neděle v mezidobí)

CHARVÁTOVÁ Martina; MATELOVÁ Anna Am 7,12-15 Zl 85(84) Ef 1,3-14 Mk 6,7-13


červenec
neděle
21

Vítězslav / sv. Vavřinec z Brindisi (16. neděle v mezidobí)

MACŮRKOVÁ Světlana; HALEŠOVÁ Petra Jer 23,1-6 Zl 23(22) Ef 2,13-18 Mk 6,30-34


červenec
neděle
28

Viktor / sv. Nazarius a Celsus (17. neděle v mezidobí)

CHARVÁT Pavel; JUŘICOVÁ Marie 2Kral 4,42-44 Zl 145(144) Ef 4,1-6 Jan 6,1-15


srpen
neděle
4

Dominik / sv. Jan Maria Vianney (18. neděle v mezidobí)

CHARVÁT František; TUŠEROVÁ Alice Ex 16,2-4.12-15 Zl 78(77) Ef 4,17.20-24 Jan 6,24-35


srpen
neděle
11

Zuzana / sv. Klára (19. neděle v mezidobí)

MAŘÁKOVÁ Kamila; HALEŠOVÁ Kamila 1Kral 19,4-8 Zl 34(33) Ef 4,30-5,2 Jan 6,41-51


srpen
neděle
18

Helena / sv. Helena (20. neděle v mezidobí)

MATELOVÁ Anna; CHARVÁTOVÁ Martina Pr 9,1-6 Zl 34(33) Ef 5,15-20 Jan 6,51-58


srpen
neděle
25

Radim / sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové (21. neděle v mezidobí)

HALEŠOVÁ Petra; MACŮRKOVÁ Světlana Joz 24,1-2a.15-17.18b Zl 34(33) Ef 5,21-32 Jan 6,60-69


září
neděle
1

Linda, Samuel / sv. Jiljí (22. neděle v mezidobí)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel Dt 4,1-2.6-8 Zl 15(14) Jak 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8.14-15.21-23


září
neděle
8

Mariana / Svátek Narození Panny Marie (23. neděle v mezidobí)

TUŠEROVÁ Alice; CHARVÁT František Iz 35,4-7a Zl 146(145) Jak 2,1-5 Mk 7,31-37


září
neděle
15

Jolana / Panna Maria Bolestná (24. neděle v mezidobí)

HALEŠOVÁ Kamila; MAŘÁKOVÁ Kamila Iz 50,5-9a Zl 116(114) Jak 2,14-18 Mk 8,27-35


září
neděle
22

Darina / sv. Mořic a druhové (25. neděle v mezidobí)

CHARVÁTOVÁ Martina; MATELOVÁ Anna Mdr 2,12a.17-20 Zl 54(53) Jak 3,16-4,3 Mk 9,30-37


září
neděle
29

Michal / Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (26. neděle v mezidobí)

MACŮRKOVÁ Světlana; HALEŠOVÁ Petra Nm 11,25-29 Zl 19(18) Jak 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48


říjen
neděle
6

Hanuš / sv. Bruno (27. neděle v mezidobí)

CHARVÁT Pavel; JUŘICOVÁ Marie Gn 2,18-24 Zl 128(127) Zid 2,9-11 Mk 10,2-16


říjen
neděle
13

Renáta / sv. Eduard (28. neděle v mezidobí)

CHARVÁT František; TUŠEROVÁ Alice Mdr 7,7-11 Zl 90(89) Zid 4,12-13 Mk 10,17-30


říjen
neděle
20

Vendelín / sv. Irena (29. neděle v mezidobí)

MAŘÁKOVÁ Kamila; HALEŠOVÁ Kamila Iz 53,10-11 Zl 33(32) Zid 4,14-16 Mk 10,35-45


říjen
neděle
27

Šarlota, Zoe / sv. Frumencius (30. neděle v mezidobí)

MATELOVÁ Anna; CHARVÁTOVÁ Martina Jer 31,7-9 Zl 126(125) Zid 5,1-6 Mk 10,46-52


listopad
neděle
3

Hubert / sv. Martin de Porres (31. neděle v mezidobí)

HALEŠOVÁ Petra; MACŮRKOVÁ Světlana Dt 6,2-6 Zl 18(17) Zid 7,23-28 Mk 12,28b-34


listopad
neděle
10

Evžen / sv. Lev Veliký (32. neděle v mezidobí)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel 1Kral 17,10-16 Zl 146(145) Zid 9,24-28 Mk 12,38-44


listopad
neděle
17

Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii / sv. Alžběta Uherská (33. neděle v mezidobí)

TUŠEROVÁ Alice; CHARVÁT František Dan 12,1-3 Zl 16(15) Zid 10,11-14.18 Mk 13,24-32


listopad
neděle
24

Emílie / sv. Ondřej Dung-Lac a druhové (Slavnost Ježíše Krista Krále)

HALEŠOVÁ Kamila; MAŘÁKOVÁ Kamila Dan 7,13-14 Zl 93(92) Zj 1,5-8 Jan 18,33b-37


prosinec
neděle
1

Iva / sv. Edmund Kampián (1. neděle adventní)

CHARVÁTOVÁ Martina; MATELOVÁ Anna Jer 33,14-16 Zl 25(24) 1Sol 3,12-4,2 Lk 21,25-28.34-36


prosinec
neděle
8

Květoslava / 2.neděle adventní (2. neděle adventní)

MACŮRKOVÁ Světlana; HALEŠOVÁ Petra Bar 5,1-9 Zl 126(125) Flp l,4-6.8-11 Lk 3,1-6


prosinec
neděle
15

Radana / sv. Valerián (3. neděle adventní)

CHARVÁT Pavel; JUŘICOVÁ Marie Sof 3,14-18a Iz 12 Flp 4,4-7 Lk 3,10-18


prosinec
neděle
22

Šimon / sv. Servul (4. neděle adventní)

CHARVÁT František; TUŠEROVÁ Alice Mich 5,1-4a Zl 80(79) Zd 10,5-10 Lk 1,39-45


prosinec
úterý
24

Adam a Eva / Štědrý den

MAŘÁKOVÁ Kamila; HALEŠOVÁ Kamila 2Sam 7,1-5.8b-12.14.16 Zl 89 Lk 1,67-79


prosinec
středa
25

1. Svátek vánoční / Slavnost Narození Páně (Slavnost Narození Páně)

MATELOVÁ Anna; CHARVÁTOVÁ Martina Iz 9,1-3.5-6 Zl 96 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14


prosinec
čtvrtek
26

Štěpán / sv. Štěpán (Svátek sv. Štěpána)

HALEŠOVÁ Petra; MACŮRKOVÁ Světlana Sk 6,8-10;7,54-60 Zl 31(30) Mt 10,17-22


prosinec
neděle
29

Judita / sv. Tomáš Becket (Svátek Svaté rodiny)

JUŘICOVÁ Marie; CHARVÁT Pavel Sir 3,3-7.14-17a Zl 128(127) Kol 3,12-21 Lk 2,41-52