Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:zítra v 17:00Rusava:neděle v 11:30Vítonice:dnes v 16:30

Rudolf Rozkošný, kooperátor 1898 - 1900

Narozen Vlkoš u Přerova 20.2.1875, kněžské svěcení Olomouc katedrála 1898. Jako novokněz byl poslán jako kooperátor do Bílavska 1898 - 6.9.1900. Měl to blízko na Svatý Hostýn, kde často putoval. Tam poznal blíž jezuity a jejich práci pro věřící na tomto poutním místě. Zatoužil po tom, podílet se na takové službě. Prosil olomouckého arcibiskupa o propuštění do Tovaryšstva Ježíšova. Pan arcibiskup mu vyhověl a tak 7.9.1900 nastoupil do noviciátu na Velehradě. Po dvou letech složil první sliby, doplnil studia na řádové universitě v Innsbrucku a vykonal třetí probaci. V roce 1910 nastoupil na Svatý Hostýn. Tam zůstal až do své smrti s výjimkou dvou roků, kdy byl v Prazeu sv. Ignáce jako duchovní pracovník v řádovém kostele, a jednoho roku, kdy byl v Praze-Bubenči knihovníkem. Na Svatém Hostýně byl populárním kazatelem a horlivým zpovědníkem. V posledních letech svého života byl stižen velkou nedoslýchavostí. Tato nemoc jej vyřadila úplně ze zpovídání, silně omezila i jiný apoštolát a způsobila i mnohou nepříjemnost v jednání s druhými. Když už takřka nic kněžského nemohl konat, tak chodil vítat poutníky a zase je doprovázel a podával alespoň svaté přijímání. Mnoho pravidelných svatohostýnských poutníků jej znalo a vážilo si ho. Je dobré také vzpomenout i jiné aktivity, které svědomitě vykonával téměř až do konce svého života. Na Svatém Hostýně byla zřízena meterologická stanice pro potřeby letectva, zvláště vojenského. Tuto stanici obhospodařovali nejdříve kněží, později řeholní bratři. Přinášelo to hostýnské komunitě i nějaký příjem finanční. P. Rozkošný věrně denně zkoumal tvary oblaků, přesně určoval směr větrů, zapisoval údaje teploměrů, vlhkoměrů a udával milimetry srážek a spadlého deště. V pokoji všechna pozorování zapisoval do úředních listů. Každý den ráno brával telefon a oznamoval do Prahy čísla svých pozorování a měření. Zemřel 27.11.1934 na Svatém Hostýně mezi svými spolubrařími. Pohřben byl na hřbitově na Svatém Hostýně.