Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:30
Rusava: neděle v 11:30

František Svačina, administrátor a farář 1924 - 1967

Narozen Roštění (farnost Kostelec u Holešova) 7.5.1886, kněžské svěcení Olomouc 5.7.1910, kooperátor Vlachovice do 26.2.1924, administrátor Rusava 27.2.1924 - 31.10.1924, farář Rusava 1.11.1924 - 3.1.1967, zemřel na faře v Rusavě 3.1.1967, pohřben ve svém rodišti v Roštění 7.1.1967.