Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: zítra v 7:30
Rusava: neděle v 11:30

Jan Dolina, kurát a první farář 1859 - 1864

Narozen Bojkovice 21.4.1823, jáhenské svěcení Olomouc 19.7.1849, kněžské svěcení Olomouc 22.7.1849, kooperátor Valašské Klobouky 22.7.1849 - 26.4.1859, kurát Rusava 27.4.1859 - 23.7.1861, dne 24.7.1861 byla kuracie Rusava povýšena na farnost, první farář Rusava 24.7.1861 - 13.12.1864, farář Pitín 14.12.1864 - 7.5.1878, farář Předmostí u Přerova 8.5.1878 - 23.9.1887, přerovským děkanem 29.11.1878 - 23.9.1887, biskupským komisařem při reálném gymnasiu Přerovském jmenován 9.12.1878, dne 14.2.1883 byl raněn mrtvicí z níž se vzpamatoval, ale po druhém záchvatu 4.3.1885 "zbaven jsa paměti jen živořil", zemřel na faře v Předmostí u Přerova 23.9.1887, pohřben na hřbitově v Předmostí u Přerova 26.9.1887 Anatolem hrabětem d´Orsay, olomouckým kanovníkem.