Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:pátek v 18:30Rusava:neděle v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

František Derka, penzista 1938 - 1940

Narozen Morkovice 28. 5. 1876, kněžské svěcení olomoucká katedrála 5.7.1901, světitel arcibiskup Theodor Kohn, jako novokněz - kooperátor v Bojkovicích 1901 – únor 1905, administrátor Pitín únor 1905 – 27.6.1905, kooperátor Pitín 28.6.1905 – 31.8.1905, kooperátor Moravská Ostrava 1. 9. 1905 – 3.10.1921, farář Hlučín 4.10.1921 – 1.10.1938. Dne 1.10.1938 byl po německé okupaci donucen rezignovat. Stěhuje se na odpočinek do Bystřice pod Hostýnem. Pak se krátce před smrtí, po léčení v Teplicích u Hranic, přestěhoval do Kelče. Často navštěvoval Sv. Hostýn. Naposled tu byl 17.9. (osm dní před smrtí). Viceděkan od r. 1927, arcibiskupský konsistorní rada, čestný kanovník kroměřížské kapituly. Zemřel 25. 9. 1940 v Kelči, pohřben na Sv. Hostýně 27.9.1940. Dne 26.9. večer byl přivezen a uložen v kapli sv. Jana Sarkandra na Sv. Hostýně. Dne 27.9. přenesen na katafalk do kostela. V 10 hodin sloužil rekviem jeho spolužák P. Jambor ze Všechovic za asistence bývalých kaplanů zemřelého, hlučínského faráře Stiborského a ostravského kaplana Šrámka. Po mši sv. byl pohřben na hostýnském hřbitově kanovníkem Mons. Tomášem Kubíčkem.