Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 7:30 a 17:00
Rusava: zítra v 11:30

Marek Holosaurius, farář 1623 - 1633

Byl prvním pobělohorským farářem. Bydlel ve škole, protože fara byla vypálená a zpustošená. Dostával desátek 240 kop obilí. Byl knězem ostřihomské arcidiecéze, stejně jako jeho nástupce Zemelka.