Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:pátek v 18:30Rusava:neděle v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

doc., ThDr., Mons. Vladimír Poláček, administrátor 1977 - 1978

Tento kněz, katolický teolog, právník a vysokoškolský profesor se narodil 26.9.1925 v Plzni. Jeho rodiče byli bez náboženského vyznání, sourozence neměl. Pokřtěný byl z vlastního rozhodnutí v dospělosti 4.4.1943 v řeckokatolickém kostele sv. Klimenta v Praze. Na kněžství se připravoval v řeckokatolickém kněžském semináři v Prešove. Po třech letech (1948) ho blahoslavený prešovský biskup - mučedník Pavel Peter Gojdič OSBM poslal na studia na bohosloveckou fakultu do Olomouce. Tam přežil i den likvidace řeckokatolické církve 28.4.1950. Nakonec mohl dokončit 5. ročník teologie a 30.6.1950 uzavřít absolutoriem (dva týdny před likvidací olomoucké fakulty). Byl předvolaný krajským církevním tajmníkem v Olomouci, kde mu bylo doporučeno vstoupit do pravoslavné církve s možností kněžského svěcení. To teolog Vladimír Poláček rázně odmítl. Církevní tajemník mu proto doporučil, aby si nejprve našel nějaké civilní zaměstnání. Pracoval v různých dělnických profesích i v cirkusech. Během těchto let pokračoval v postgraduálním studiu na Římskokatolické bohoslovecké fakultě v Praze. V letech 1951 - 1954 složil podle tehdejšího studijního pořádku tři postgraduální státní zkoušky z biblistiky, historie - práva a z morálky - pastorálky. Čtvrtá licenciátní státní zkouška mu na zásah státní moci nebyla umožněna. 

Svátostné manželství uzavřel 29.4.1969 s Květoslavou, roz. Šlapetovou. Na kněze řeckokatolické církve byl vysvěcen 11.5.1969 v katedrále sv. Jana Křtitele v Prešově blahoslaveným biskupem - mučedníkem ThDr. Vasilem Hopkem. Měl být jmenovaný farářem pro řeckokatolíky na severní Moravě. Severomoravská farnost však nikdy nebyla obnovená. V důsledku tzv. normalizace byly povolené jen farnosti v Praze a v Brně, později jen v Praze. Proto využil možnosti biritualismu a se souhlasem prešovského ordináře působil v řadě farností latinského obřadu v Čechách a na Moravě.

Administrátor Razová 1.12.1969 - 14.2.1971, exkurendo administrátor Mezina 1.2.1970 - 14.2.1971, administrátor Horní Benešov a exkurendo administrátor Leskovec 15.2.1971 - 31.7.1971, administrátor Fryčovice a exkurendo administrátor Staříč 1.8.1971 - 14.9.1971, administrátor Rychaltice a exkurendo administrátor Hukvaldy 15.9.1971 - 31.7.1972,  administrátor Petřvald a exkurendo administrátor Mošnov a Trnávka 1.8.1972 - 31.8.1972, administrátor Rychaltice a exkurendo administrátor Staříč 1.9.1972 -  31.7.1973, administrátor Čížov u Slavic 1973 - 1975, administrátor Cetechovice a exkurendo administrátor Roštín a také duchovní správce sester v Cetechovicích 1.7.1975 - 30.6.1977, administrátor Bystřice pod Hostýnem 23.7.1977 - 31.8.1978, administrátor Čeladná 1978 - 1981, administrátor Ostrava-Hošťálkovice 18.9.1981 - 30.5.1984, administrátor Borová 1.6.1984 - 1986, administrátor Domaslavice 1986 - 1990.

K 3.11.1990 byla obnovena (do které se zapojil) teologická fakulta Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Prešově, kde působil jako děkan a zároveň jako vedoucí Katedry církevního práva v letech 1990 - 1995.

Pak se vrací znovu na Moravu a stává se znovu farářem v Domaslavicích 1995 - 2004. Zároveň také přednášel morální teologii na CMTF v Olomouci. V říjnu 1998 byl jmenovaný titulárním kanovníkem prešovské diecéze. Byl i soudcem Interdiecézního církevního soudu v Olomouci. Po odchodu do důchodu v r. 2004 vypomáhal velmi účinně v duchovní správě ve farnosti sv. Jana a Pavla v Místku. Zemřel nečekaně 2.5.2009, poslední rozloučení se konalo slavením východní liturgie 7.2.2009 ve farním kostele sv. Jana a Pavla v Místku, jeho tělo pak bylo uloženo do kněžského hrobu ve Sviadnově.