Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 17:30Bílavsko:středa v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:středa v 17:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

P. Basilius Bedřich Lang OSB, administrátor a farář 1950 - 1977

Narodil se v Praze 27.10.1909. Vstupuje do benediktinského řádu v Praze v Emauzích a přijímá řeholní jméno Basilius. Kněžské svěcení přijímá 22.9.1934 v Praze. Během II. světové války obsadili Němci emauzký klášter a 18.7.1941 byli mniši z kláštera vyhnáni mimo Prahu. Z kláštera se stal německý vojenský lazaret. P. Basilius proto působí v Jemništi-Postupicích a Kovářově. Po válce se znovu vrací do pražského kláštera v Emauzích. Po zrušení řádů a řeholních společeství komunistickým režimem byl uvolněn pro duchovní správu. Dne 25.7.1950 se proto stává administrátorem v Bystřici pod Hostýnem. Děkanem holešovského děkanátu byl od 12.5.1952 do 31.10.1966. V r. 1973 se stal titulárním farářem. P. Basil Bedřich Lang, dlouholetý duchovní správce v Bystřici pod Hostýnem, farář, děkan a arcibiskupský rada, byl proti své vůli přeložen do výslužby. Bolestně nesl tento nevděk. V sobotu 23.7.1977 odsloužil ráno poslední mši sv. v bystřickém kostelel a pak se v tichosti uchýlil do malého domku v ulici Rusavská 478, kde s povolením pana biskupa sloužil mše svaté. Po 6 letech, kdy žil ve svém domku v naprostém ústraní, byl odvezen do nemocnice v Kroměříži, kde za pár dní, na Bílou sobotu 2.4.1983, zemřel na otok mozku. Přál si pohřeb v tichosti, ale za 27 let služby si zaloužil pohřeb důstojný. Pohřeb byl v Bystřici pod Hostýnem 8.4.1983. Pohřbíval děkan a kanovník z Holešova P. František Alex, kázal kanovník Fratišek Různar ze Svatého Hostýna. Pohřbu se účastnilo více jak 30 kněží, několik řeholních sester a velké množství věřících. Komunistický režim povolil průvod z kostela na hřbitov. Na přání rodiny byla 17.6.2017 provedena exhumace hrobu, ve kterém byl P. Bedřich Lang pohřbený a tělené ostatky převezeny na hřbitov do Prahy.