Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 17:30Bílavsko:středa v 16:00Loukov:pátek v 17:00Rusava:středa v 17:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

Tomáš František Požárník, farář 1700 - 1718

Narozen Záhlinice 10.12.1656, podjáhenské svěcení v Olomouci v kostele sv. Anny (vedle olomoucké katedrály) 21.9.1680, olomoucký světící biskup Jan Josef hr. Beruner, jáhenské svěcení v Olomouci v kostele sv. Anny (vedle olomoucké katedrály) 21.12.1680, olomoucký světící biskup Jan Josef hr. Beruner, kněžské svěcení v Olomouci v kostele sv. Anny (vedle olomoucké katedrály) 9.2.1681, olomoucký světící biskup Jan Josef hr. Beruner, farář Kvasice 25.8.1681 - 30.11.1689, farář Napajedla 1.12.1689 - 31.9.1700, farář Bystřice pod Hostýnem /investován 1.10.1700/ 1.10.1700 - 1718. Zemřel v r. 1718 a byl pohřben do krypty v kostele sv. Jiljí.

V roce 1700 upravil a rozšířil vodní kapli na Svatém Hostýně a přikoupil  roku 1715 za 46 zl. k faře svobodnou louku, ze které pak jeho nástupci museli platit ročně 2 zl. nájmu k této kapli na její udržování. Dále tehdy náležela k faře  1 malá domácí zhrádka, pole na 1/2 měřice, a 2 další pole, o jejichž držbu se vedl spor s jedním měšťanem. V roce 1658 neměla fara žádném pozemky, protože je odňali heretikové, silně zmenšený desátek a od vrchnosti 1 vědro piva z každé várky, a právo společné pastvy dobytka.