Mše svaté:Bystřice p.H.:dnes v 7:45, 10:00Bílavsko:dnes v 8:00Loukov:dnes v 11:00Rusava:dnes v 11:30Vítonice:dnes v 9:35

František Holibka, rodák a důchodce 1936 - 1946

Narozen Rychlov (farnost Bystřice pod Hostýnem) 24.10.1868, jáhenské svěcení Olomouc 10.3.1894, kněžské svěcení v olomoucké katedrále 5.7.1894, světitel olomoucký arcibiskup Prof. ThDr. Theodor Kohn, kooperátor Krásensko 1894 - 1895, pro podlomené zdraví odchází bydlet do Olomouce (katedrální farnost sv. Václava) a stává se oficiálem (úředníkem) konzistorní kanceláře v Olomouci do 29.8.1905 a také revizorem chudinských účtů. Dne 30.8.1905 se stává farářem v Hoštejně, dne 31.10.1925 se vzdal úřadu faráře, který často nemohl pro nemoc vykonávat a museli ho zastupovat kaplani ze Zábřehu na Moravě. V Hoštejně zůstal jako důchodce do roku 1927. Pak se stěhuje jako emeritní farář a bydlí na území farnosti Senice na Hané 1927 - 7.11.1936. Dne 8.11.1936 se nastěhoval na odpočinek do Bystřice pod Hostýnem (č.p. 172), kde na vrozenou srdeční vadu 18.4.1946 zemřel. Pohřben byl na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem 20.4.1946 Mons. Vladimírem Worlem, arciknězem, děkanem a farářem v Bystřici pod Hostýnem.