Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:pátek v 18:30Rusava:neděle v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

Anatole hrabě d´Orsay, kooperátor 1851 - 1852

Narodil se 24.1.1826 ve Vídni. Pocházel z francouzské šlechtické rodiny, jehož prarodiče za francouzské revoluce opustili Francii a emigrovali do Vídně. Studoval v Kroměříži, Mikulově a v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 2.7.1849, světitel olomoucký světící biskup Rudolf sv.p. von Thyssebaert. Po vysvěcení působí jako kooperátor v Olomouci u sv. Michala červenec 1849 - listopad 1851, kooperátor v Bystřici pod Hostýnem listopad 1851 - srpen 1852. Pak se stává farářen v rakouském Zeilernu září 1852 - květen 1856 a farářem v Kojetíně květen 1856 -  19.7.1881. V r. 1881 byl jmenován čestným občanem města Kojetína, protože se hluboce zapsal do paměti kojetínských farníků jako všemi milovaný, obětavý a dobrotivý kněz. Po pětadvacetiletém působení odchází z Kojetína v r. 1881, když byl jmenovám sídelním kanovníkem olomoucké kapituly a v r. 1882 prelátem u sv. Anny v Olomouci.

V Olomouci byl kanovník hrabě d´Orsay známý jako mecenáš a podporovatel kulturního života. V r. 1883 byl spoluzakladatelem a prvním předsedou Vlasteneckého musejního spolku, kterému zapůjčil tři sály ve své olomoucké rezidenci. Byl znám jako mecenáš Veřejné knihovny Národní jednoty, pěveckého hudebního spolku Žerotín, Matice národního domu a Matice školské. Zemřel v Olomouci 30.6.1894. Pohřeb si přál prostý, ale důstojný svému stavu. Vlastenecký spolek musejní v Olomouci vydal k jeho úmrtí zvláštní smuteční oznámení končící slovy: "Jeho památka z našich srdcí nevymizí."