Mše svaté:Bystřice p.H.: zítra v 7:30Bílavsko:neděle v 8:00Loukov:pátek v 18:30Rusava:neděle v 11:30Vítonice:čtvrtek v 16:30

Mons. Jan Machač, dělník 1958 - 1966

Narodil se v Horní Lidči (farnost Lidečko) 1.6.1915. Vystudoval měšťanskou školu ve Valašských Kloboukách a poté reálné gymnázium ve Vsetíně. Po maturitě v roce 1938 nastoupil do kněžského semináře v Praze - Dejvicích, který se po obsazení seminární budovy Wermachtem v roce 1939 odstěhoval do arcibiskupského zámku v Dolních Břežanech, a svá studia dokončil v roce 1943. Kněžské svěcení přijal 30.5.1943 v pražské katedrále sv. Víta. V následujích letech byl farním vikářem (kaplanem) nejprve v Dolní Bělé (odtud navíc spravoval farnost Krašovice) a od roku 1944 v Plzni. V roce 1946 odešel do Chebu, kde působil jako farář a strávce chebského a po určitou dobu také sokolovského vikariátu (děkanátu). Dne 8.9.1949 byl komunistickým režimem zatčen a poněkolika týdnech  propuštěn. V roce 1951 byl kvůli nebezpečí zatčení přeložen do Bochova, avšak v listopadu 1951 byl přesto znovu zatčen a v srpnu 1952 odsouzen za velezradu a špionáž. Ve vězení strávil 7 let, a to ve vazební věznici Ruzyně, ve věznici Kartouzy, Mladá Boleslav a Bory a v pracovním táboře u Jáchymova. Po propuštění (30.11.1958) odešel do Bystřice pod Hostýnem, kde bydlel a pracoval u cirkulárky jako dělník v nábytkářské továrně TON v Bystřici pod Hostýnem a po udělení státního souhlasu pro výkon kněžské služby byl 15.4.1966 jmenován administrátorem farnosti Malenovice u Zlína (tehdy farnosti Gottwaldov-Malenovice). V letech 1968 až 1971 na přání pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška je povolán na konsistoř do Prahy, kde pracuje jako personální referent pražského arcibiskupství. Z konsistoře na nátlak státního režimu nakonec musel odejít a od 1.12.1971 působil jako administrátor a později farář u kostela sv. Matěje v Praze. V roce 1998 obdržel čestný titul kaplan Jeho Svatosti. K červenci 2002 odešel na odpočinek, avšak občas sloužil mše svaté v klášterním kostele u sv. Václava v Praze u něhož bydlel. Zemřel 9.5.2009 ve věku 93 let. Poslední rozloučení s ním při mši sv. pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a uložení jeho těla do hrobu na Šáreckém hřbitově u kostela sv. Matěje v Praze se uskutečnilo na svátek sv. Matěje 14.5.2009.