Nejbližší mše svaté:
Bystřice p.H.: dnes v 17:30
Vítonice: neděle v 10:45
Rusava: neděle v 11:30

≡▼

Přihlásit se

Marek Holosaurius, farář 1623 - 1633

Byl prvním pobělohorským farářem. Bydlel ve škole, protože fara byla vypálená a zpustošená. Dostával desátek 240 kop obilí. Byl knězem ostřihomské arcidiecéze, stejně jako jeho nástupce Zemelka.